Be Greennovative

Czas na nowe podejście i innowacyjne rozwiązania.
Rozwijamy projekty w branży zielonej energii – inwestujemy w zrównoważoną przyszłość

NASZ CEL

Troska o środowisko naturalne i realizacja projektów, które poprawiają warunki życia to nasz główny cel. Z pełną energią i zaangażowaniem rozwijamy projekty farm fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych, magazynów energii, zakładów przetwarzania produktów ubocznych i odpadów.


Proponujemy również rozwiązania w zakresie optymalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz ograniczania ich kosztów.


Tworzymy nowe możliwości inwestowania w projekty związane z sektorem odnawialnych źródeł energii. Nasze projekty opieramy na wiedzy i doświadczeniu ekspertów z branży. Identyfikujemy, rozwijamy i wywieramy wpływ na zieloną transformację energetyczną.

OBSŁUGA DEWELOPERSKA

Stała obsługa przez indywidualnego opiekuna do każdego z naszych projektów.

WSPARCIE W REALIZACJI

W ramach współpracy gwarantujemy pomoc w wyborze dostawcy technologii i podzespołów.

WSPARCIE W EKSPLOATACJI

Zapewniamy wsparcie w zakresie użytkowania linii technologicznych i instalacji wytwórczych.

BE GREENNOVATIVE

Musimy zadbać o zasoby naturalne naszej planety- przyszłość leży w naszych rękach. Rozwój projektów z sektora odnawialnych źródeł energii to dla nas oczywisty wybór.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE-INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Przygotowujemy pełną infrastrukturę inwestycyjną, co stanowi fundament każdego projektu.